טיפול בחירום והחייאה

דפיברלטור CR FULLY AUTOMATED
מינימום 1 יחד'
5 265