סכיני בטיחות

סכין בטיחות צהוב (תוכי) לפתיחת שרינק
מינימום 10 יחד'
24
סכין בטיחות אישור מזון לפתיחת שקיות PHC
מינימום 1 יחד'
24